Ophævelsen af en række handelssanktioner mod Iran åbner for 78 millioner potentielle forbrugere. Søfart, maskiner og fødevarer spås gode eksportmuligheder på Mellemøstens næststørste marked.

Artikel bragt i Eksportfokus

Irans erhvervsliv hungrer efter ny teknologi og investeringer, og den iranske befolkning drømmer om et bredere udvalg af vestlige forbrugsvarer af høj kvalitet. Det er situationen efter 10 år, hvor Iran har været underlagt stadig skrappere handelssanktioner på grund af omverdenens mistro til landets atomprogram.

Den historiske atomaftale, som E3+3 og Iran for nyligt har indgået, er et afgørende vendepunkt for Iran. Aftalen har ført til ophævelsen af de internationale sanktioner, som landet i de seneste år har været underlagt.

Det skaber muligheder for dansk eksport, for danske virksomheder kan i høj grad tilbyde de varer og serviceydelser, som Irans erhvervsliv og forbrugere efterspørger.

Det blev bekræftet i forbindelse med den store danske erhvervsdelegation til Iran, som udenrigsminister Kristian Jensen stod i spidsen for lige efter nytår.

”De danske virksomheder og erhvervsorganisationer blev mødt med stor interesse fra iranernes side. Der blev indgået flere konkrete aftaler mellem danske og iranske virksomheder, og jeg forventer, at mange af de danske virksomheder vender tilbage til Iran i den kommende tid,” siger den danske ambassadør i Teheran, Danny Annan. For flere virksomheder, som har været væk fra det iranske marked i de seneste år, var det også vigtigt at få genetableret gamle og få skabt nye iranske forretningskontakter. Derudover blev der også underskrevet en aftale mellem den danske Eksportkredit fond og det iranske Finansministerium, der på ny åbner op for dansk eksportkredit. En aftale der vil få stor betydning for en lang række danske virksomheder.

Mellemøstens næststørste marked

Iran har i de seneste år været et af de mindre eksportmarkeder for dansk erhvervsliv. Men potentialet er der. Med en befolkning på 78 millioner mennesker er Iran det næststørste marked i Mellemøsten. Iran er målt på købekraft verdens 18. største økonomi. Hertil kommer, at der efter 10 år med handelssanktioner er et stort behov for udenlandske investeringer, når landet igen skal have gang i væksten, ligesom de iranske forbrugere er sultne efter forbrugsvarer af høj kvalitet.

”Der er muligheder inden for flere sektorer, og de virksomheder, som kan bidrage til at fremme Irans vækst og beskæftigelse, vil stå sig særligt godt på markedet. Det siger de iranske myndigheder meget tydeligt,” fortæller Danny Annan.

Udenrigsministeriet peger i en ny analyse om Iran i særlig grad på danske eksportmuligheder inden for søfart, maskiner og fødevarer, mens ambassadøren også ser gode muligheder inden for sektorer som olie- og gas, petrokemi, mejerier, ingredienser til fødevareindustrien, vedvarende energi, vand samt den farmaceutiske sektor. Generelt er der et stort behov for investeringer i nyt udstyr inden for mange områder i Iran. Alene til landets olie- og gassektor ønsker Iran et investeringsbehov på  USD 185 mia.

Danmark blev lige som de øvrige EU-lande ramt af sanktionerne mod Iran. Det gik i særlig grad ud over tjenesteeksporten inden for søfart og bygge og anlæg, som oplevede et fald på hele 75 procent i perioden 2012-2014. Vareeksporten faldt i samme periode med beskedne seks procent, hvilket dækker over store udsving mellem forskellige varegrupper.

Udsigt til eksportboom

Den danske eksport til Iran lå i 2014 på lidt over én milliard kroner, men Udenrigsministeriet vurderer i sin nye analyse, at der er potentiale for at øge den årlige eksport med 500 millioner kroner, når sanktionerne ophæves. Fra den danske ambassadør lyder der imidlertid endnu mere optimistiske toner.

”De 500 millioner er efter min bedste overbevisning et forsigtigt skøn. Jeg tror på, at vi kan komme højere op, for vi kan levere de løsninger, som Iran efterspørger, og iranerne har stor tillid til vores produkter og vores måde at gøre forretninger på,” siger Danny Annan.

Han peger også på muligheder for mindre virksomheder, hvis virksomhederne går sammen om at sælge systemløsninger til iranerne.

”De store og mellemstore virksomheder skal nok komme ind på markedet, mens det er sværere for de små. Men hvis erhvervslivet går sammen i klynger med henblik på at levere systemløsninger, kan nogle af de mindre virksomheder også gøre sig gældende. Det kunne for eksempel være inden for vandsektoren,” siger ambassadøren.

Et uigennemsigtigt marked

Inden man som eksportør kaster sig over det iranske marked skal man dog være opmærksom på, at det ikke er noget let marked at operere i.

”Det kræver ofte længerevarende forhandlinger at trænge ind på markedet, og virksomhederne skal afsætte tid og de nødvendige ressourcer til det. Samtidig er Iran et uigennemsigtigt marked, som præges af bureaukrati og korruption. Jeg har dog endnu ikke mødt virksomheder, som synes det er umuligt, og vi er klar til at hjælpe virksomhederne i gang hernede,” siger Danny Annan.

At konkurrencen om at vinde ordrer på det iranske marked vil blive skærpet, nu hvor sanktionerne er ophævet, er der ingen tvivl om, mener ambassadøren.

”Alene sidste år var der 148 erhvervsdelegationer fra 45 lande i Iran, og jeg hører fra iranerne, at de igen ser frem til at handle med Europa. Iranernes kvalitetsbevidsthed og købekraft betyder, at de vil gå efter europæiske varer, og det er en fordel for danske virksomheder, som netop kan levere varer og tjenesteydelser af høj kvalitet.”

Læs artiklen i Eksportfokus