Artikel bragt i Djøfbladet

Virksomheden Bankdata står midt i ”danmarkshistoriens største agile transformation”. Som afdelingsleder har Berit Doormann Kuhr en central rolle i processen, hvor hun arbejder meget med faciliterende ledelse.

Hvad går forandringsprocessen i Bankdata i korte træk ud på?

”Vi skriver danmarkshistorie som den første it-virksomhed, der laver en total agil transformation. Vi går fra at organisere os i projektteams og bruge klassiske projektmodeller til at have 100 faste teams, der arbejder efter en agil udviklingsproces, hvor hvert projektforløb kun er på 14 dage. I stedet for store projekter laver vi små delleverancer til kunderne og får løbende feedback.”

Hvorfor er der behov for så gennemgribende forandringer?

”Udviklingen går meget stærkt på det teknologiske marked i dag. Vi oplever mere end nogensinde kompleksitet, forandringer og uforudsigelighed, og den finansielle sektor bliver lige som andre brancher udsat for disruption. Derfor skal vi kunne agere meget mere agilt end tidligere. Vi skal tænke smartere og være tættere på kunden, så vi kan levere de rigtige løsninger hurtigere.”

Hvordan får I medarbejderne engageret i forandringsprocessen?

”Der skal være en rød tråd fra virksomhedens situation og ned til den enkelte medarbejder. Når tingene konstant forandrer sig, skal visionen stå lysende klart. Vi laver små eksperimenter hele tiden, men medarbejderne skal forstå, hvad de er med til at bygge.”

Møder I modstand fra medarbejderne i processen?

”Når man går fra gammel til ny kultur, giver det konflikter fra tid til anden. Vi arbejder rigtigt meget med at have modet til at være åbne om det og sætte ord på de frustrationer og konflikter, der opstår. Vi reflekterer over udfordringer, deler viden og skaber transparens på alle niveauer.”

Hvad betyder forandringsprocessen for din og de øvrige lederes rolle?

”Når man ligger ansvaret ud i selvstyrende teams, bliver lederrollen en anden. Lederen bliver en organisatorisk coach for teamet og skal arbejde mere med kommunikation og sparring, med at skabe tillid og opstille klare forventninger. Den nye rolle er svær for nogle, men den passer perfekt til min ledelsesstil, der er baseret på faciliterende ledelse.”

Hvad vil faciliterende ledelse sige?

”Kort fortalt handler det om, at jeg skal gøre det let for mine medarbejdere. Jeg skal sørge for, at de er glade og motiverede, så de kan arbejde effektivt og innovativt hen mod de opstillede mål. Medarbejderne skal involveres, for i en meget kompleks virkelighed kan vi ikke bare sidde bag skrivebordet og træffe beslutninger selv. Vi er dybt afhængige af den viden, der ligger hos de enkelte medarbejdere.”